EM_SETMODIFY

Aplikacja wysyła wiadomość EM_SETMODIFY lub czyści flagę modyfikacji dla formantu edycyjnego. Flaga modyfikacji wskazuje, czy tekst w formancie edycyjnym został zmodyfikowany. Jest ona automatycznie ustawiana, zawsze, gdy użytkownik zmieni tekst. Wiadomość EM_GETMODIFY mogą być wysyłane do pobrania wartości flagi modyfikacji.

EM_SETMODIFY wParam = fModified (WPARAM) (UINT);  / / modyfikacja flagi fikcyjnymi = 0;              / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fModified
Wartość wParam. Określa nową wartość flagi modyfikacji. Wartość TRUE wskazuje tekst został zmodyfikowany, a wartość FALSE oznacza, że nie został zmodyfikowany.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

W formancie edycji wzbogaconej obiekty tworzone bez flagi REO_DYNAMICSIZE spowoduje zablokowanie w ich zakresy, kiedy flaga Modyfikuj jest ustawiona na wartość FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_GETMODIFY, REOBJECT

Index