EM_SETREADONLY

Aplikacja wysyła komunikat EM_SETREADONLY, aby ustawić lub usunąć tylko do odczytu styl (ES_READONLY) formant edycyjny.

 EM_SETREADONLY wParam = fReadOnly (WPARAM) (wartość logiczna); / / tylko do odczytu Flaga fikcyjnymi = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fReadOnly
Wartość wParam. Określa, czy ustawić lub usunąć stylu ES_READONLY. Wartość TRUE ustawia styl ES_READONLY; wartość FALSE usuwa styl ES_READONLY.

Zwraca wartości

Jeśli operacja się powiedzie, wartość zwracany jest różna od zera; w przeciwnym wypadku jest zero.

Uwagi

Kiedy formant edycyjny zostało zapisane w stylu ES_READONLY, użytkownik nie może zmienić tekst w formancie edycyjnym.

Aby ustalić, czy formant edycyjny zostało zapisane w stylu ES_READONLY, należy stosować funkcję GetWindowLong z flagą GWL_STYLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, GetWindowLong

Index