EN_CHANGE

Wiadomości z powiadomieniem EN_CHANGE jest wysyłane, gdy użytkownik podjął działania, który może być zmieniony tekst w formancie edycyjnym. W przeciwieństwie do wiadomości z powiadomieniem EN_UPDATE to powiadomienie jest wysyłane po system aktualizacji ekranu. Okno nadrzędne formantu edycyjnego odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

EN_CHANGE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Identyfikator Edycja kontroli hwndEditCtrl = fikcyjnymi (HWND);      / / uchwyt z formantu edycyjnego 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EN_UPDATE, WM_COMMAND

Index