EM_GETPASSWORDCHAR

Aplikacja wysyła wiadomość EM_GETPASSWORDCHAR do pobrania znaków hasła wyświetlane w formancie edycji, gdy użytkownik wprowadzi tekst.

EM_GETPASSWORDCHAR wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa znak ma być wyświetlany zamiast znaków wpisywanych przez użytkownika. Wartość zwracany jest NULL, jeśli nie znaków hasła.

Uwagi

Jeśli formant edycji jest utworzonej przy użyciu stylu ES_PASSWORD, znaków hasła domyślnego jest ustawiony do gwiazdki **.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_SETPASSWORDCHAR

Index