EM_GETHANDLE

Aplikacja wysyła komunikat EM_GETHANDLE, aby pobrać uchwytu pamięci obecnie przypisane do kontrolowania wielowierszowy edycja tekstu.

EM_GETHANDLE wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojściem pamięci identyfikacji buforu, który przechowuje zawartość formantu edycyjnego. Jeśli wystąpi błąd, takich jak wysyłanie wiadomości do formantu Edycja pojedynczej linii, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

W 16-bitowych aplikacji opartych na systemie Windows uchwyt jest dojście do pamięci lokalnej i mogą być używane tylko przez funkcje, które uchwyt pamięci lokalnej jako parametr. Aplikacji można wysłać tę wiadomość do formantu wielowierszowy edycja w oknie dialogowym tylko wtedy, gdy okno dialogowe on utworzony z ustawioną flagą stylu DS_LOCALEDIT. Jeśli styl DS_LOCALEDIT nie jest ustawiona, wartość zwracany jest nadal niezerową, ale wartość zwracany nie będzie znaczący.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_SETHANDLE

Index