EM_GETTHUMB

Aplikacja wysyła komunikat EM_GETTHUMB do pobrania pozycja pola przewijania (kciuk) w formancie Edycja wielowierszowa.

EM_GETTHUMB wParam = 0;  / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;  / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest pozycja pola przewijania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikató w sterujących

Index