EM_UNDO

Aplikacja wysyła wiadomość EM_UNDO aby cofnąć ostatnią operację kontroli Edycja.

EM_UNDO wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Dla formantu Edycja pojedynczej linii wartość zwracany zawsze jest równa TRUE. Dla formantu Edycja wielowierszowa wartość zwracany jest PRAWDA, jeśli operacji cofania jest pomyślne, lub FALSE w przypadku niepowodzenia operacji Cofnij.

Uwagi

Można także cofnąć operacji Cofnij. Na przykład można przywrócić tekst usunięty z pierwszej wiadomości EM_CANUNDO i usunąć tekst ponownie z drugi komunikat EM_CANUNDO tak długo, jak długo istnieje nie interwencji edycyjna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EM_CANUNDO

Index