Przyciski opcji i pola wyboru

Oknach dialogowych za pomocą przycisków opcji i pól wyboru aby umożliwić użytkownikowi wybranie z listy opcji. Przyciski pozwalają użytkownikom wybrać jedną z opcji wykluczają; pola wyboru umożliwiają użytkownikowi wybrać kombinację opcji.

Procedura pole dialogowe można ustawić początkowy stan pola wyboru przy użyciu funkcji CheckDlgButton , która ustawia lub czyści pole wyboru. Dla przycisków opcji w grupie przycisków radiowych wykluczają procedury pole dialogowe można użyć funkcję CheckRadioButton ustaw odpowiedni przycisk radiowy i automatycznie usunąć innych przycisków.

Przed zamyka okno dialogowe, procedury pole dialogowe można sprawdzić stan każdego przycisku opcji i pola wyboru przy użyciu funkcji IsDlgButtonChecked , która zwraca bieżący stan przycisku. Okno dialogowe zazwyczaj zapisuje te informacje do zainicjowania przyciski następnego tworzy okno dialogowe.

Index