Menu systemowe

System zapewnia okno dialogowe menu systemu, gdy szablon określa styl WS_SYSMENU. Aby zapobiec dane wejściowe polecenia nieodpowiednie, system automatycznie wyłącza wszystkie polecenia w menu z wyjątkiem ruchu i polecenia Zamknij. Użytkownika można użyć polecenie Przenieś, aby przesunąć okno dialogowe. Jeśli użytkownik wybierze polecenie Zamknij, system wysyła komunikat WM_COMMAND procedurze pole dialogowe z parametrem wParam ustawiony na IDCANCEL. To jest identyczne z wiadomością wysłaną przez przycisk Anuluj, jeśli użytkownik zdecyduje się ją. Zalecane działania dla tej wiadomości ma zamknąć okno dialogowe i anulować żądanego polecenia lub zadania.

Chociaż nie zaleca się inne menu w oknach dialogowych, szablon pole dialogowe można określić menu poprzez dostarczanie identyfikator lub nazwa zasobu menu. W tym przypadku system ładuje zasobu i tworzy menu okna dialogowego. Aplikacje zazwyczaj używane identyfikatory menu lub nazwy w szablonach przy użyciu szablony do tworzenia niestandardowych windows zamiast okien dialogowych.

Index