DialogProc

Funkcja DialogProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikacji używane z funkcją DialogBox . Przetwarza wiadomości wysłane do okno dialogowe modalny lub niemodalny. Typ DLGPROC określa wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. DialogProc jest symbolem zastępczym nazwy funkcji zdefiniowanych przez aplikację.

(BOOL wywołania zwrotnego DialogProc HWND  hwndDlg, / / dojście do okna dialogowegoUINTuMsg, / / wiadomościWPARAMwParam, / / po raz pierwszy wiadomości parametrFIKCYJNYMIfikcyjnymi / / drugi parametr message);
 

Parametry

hwndDlg
Identyfikuje okno dialogowe.
uMsg
Określa tekst komunikatu.
wParam
Określa dodatkowe informacje specyficzne dla wiadomości.
fikcyjnymi
Określa dodatkowe informacje specyficzne dla wiadomości.

Zwraca wartości

Z wyjątkiem w odpowiedzi na komunikat WM_INITDIALOG , procedury pole dialogowe powinien zwrócić niezerowa, jeśli przetwarza wiadomość i zera jeśli tak nie jest. W odpowiedzi na komunikat WM_INITDIALOG procedury pole dialogowe powinien zwrócić zero, jeśli wywołuje funkcję SetFocus , aby ustawić fokus na jednego z formantów w oknie dialogowym. Inaczej gdy powinna zwrócić niezerową, w którym to przypadku system ustawia fokus do pierwszego formantu w oknie dialogowym, która może być udzielona fokus.

Uwagi

Procedura pole dialogowe należy używać tylko wtedy, gdy należy użyć klasy pole dialogowe okna dialogowego. To jest domyślna klasa i jest używany podczas nie wyraźnych klasy jest określony w szablonie pole dialogowe. Chociaż procedura polu okna dialogowego jest podobna do procedury okna, on nie wywołać funkcję DefWindowProc , aby proces niechcianych wiadomości. Niechciane wiadomości są przetwarzane wewnętrznie przez procedurę okna dialogowe pole.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Zdefiniowane przez użytkownika.

Zobacz też

Omówienie pola dialogowego, okno dialogowe pole funkcji, CreateDialog, CreateDialogIndirect, CreateDialogIndirectParam, CreateDialogParam, DefWindowProc, DialogBox, DialogBoxIndirect, DialogBoxIndirectParam, DialogBoxParam, SetFocus, WM_INITDIALOG

Index