DM_REPOSITION

Wiadomość DM_REPOSITION zmiana okno dialogowe najwyższego poziomu, aby mieścił się wewnątrz obszaru pulpitu. Aplikację można wysłać tę wiadomość do okna dialogowego po zmianie rozmiaru, aby zapewnić, że całe okno dialogowe pozostaje widoczna.

DM_REPOSITION wParam = 0; 
fikcyjnymi = 0 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Ta wiadomość ma nie zwraca wartości.

Uwagi

Ta wiadomość ma żadnego skutku, jeśli okno dialogowe okna podrzędnego.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola dialogowego, komunikat okna dialogowego

Index