WM_CTLCOLORMSGBOX

Wiadomość WM_CTLCOLORMSGBOX jest przestarzała. Jest włączone dla zachowania zgodności ze starszymi wersjami systemu. Aktualne wersje systemu Windows i Windows NT nie wysyła tę wiadomość.

Zobacz też

Omówienie pola dialogowego, komunikat okna dialogowego