Okna komunikatów

W oknie komunikatu jest specjalne okno dialogowe, które aplikacji można używać do wyświetlania wiadomości i monitu dla wprowadzania prostych. W oknie komunikatu zawiera zazwyczaj wiadomość tekstową i jeden lub więcej przycisków. Aplikacja tworzy okno komunikatu przy użyciu funkcji MessageBox lub MessageBoxEx , określając tekst i liczba i rodzaje przycisków do wyświetlenia. Funkcja MessageBoxEx umożliwia również określić język tekstu jakiegokolwiek wstępnie zdefiniowanych przycisków poleceń w oknie komunikatu.

Chociaż w oknie komunikatu jest okno dialogowe, system ma pełną kontrolę nad tworzenia i zarządzania okna komunikatu. Oznacza to, że wniosek nie dostarcza szablonu pole dialogowe i okna dialogowego pole procedury. System tworzy własny szablon, na podstawie tekstu i przyciski określonej w polu komunikat i dostarcza swoją własną procedurę pole dialogowe.

W oknie komunikatu jest modalnego okna dialogowego i system tworzy go przy użyciu te same funkcje wewnętrzne, które używa DialogBox . Jeżeli aplikacja określi okno właściciela podczas wywoływania MessageBox lub MessageBoxEx, system wyłącza właściciela. Aplikację można również bezpośrednie system, aby wyłączyć wszystkie okna najwyższego poziomu należących do bieżącego wątku określając wartość MB_TASKMODAL, tworząc okno dialogowe.

System może wysyłać wiadomości do właściciela, takich jak WM_CANCELMODE i WM_ENABLE, tak jak podczas tworzenia modalnego okna dialogowego. Okno właściciela należy wykonać akcje wymagane przez te wiadomości.