DM_GETDEFID

Aplikacja wysyła komunikat DM_GETDEFID, aby pobrać identyfikator formantu przycisku replikacji wypychanej domyślna okna dialogowego.

DM_GETDEFID 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli przycisk domyślne, słowo wysokich numerach wartość zwracany zawiera wartość DC_HASDEFID i słowo bity zawiera identyfikator formantu. W przeciwnym razie wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Funkcja DefDlgProc przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola dialogowego, komunikat okna dialogowego, DefDlgProc, DM_SETDEFID

Index