Okno dialogowe pole struktur

Następujące struktury są używane do tworzenia i zarządzania okien dialogowych i formantów w oknach dialogowych.

DLGITEMTEMPLATE
DLGTEMPLATE
MSGBOXPARAMS

Pseudo-structures, które nie są zdefiniowane w dowolnym pliku standardowego nagłówka można znaleźć w następujących tematach. Tematy te są dostarczane do wyjaśnienia format rozszerzony szablon okna dialogowego.

DLGITEMTEMPLATEEX
DLGTEMPLATEEX

Index