Okno dialogowe Ustawienia

Ustawień okna dialogowego są bieżący wybór wartości formantów w oknie dialogowym. Procedura pole dialogowe jest odpowiedzialny za inicjowanie kontroli tych ustawień podczas tworzenia okna dialogowego. Jest również odpowiedzialny za pobieranie bieżące ustawienia z kontroli przed zniszczeniem okna dialogowego. Metody używane do inicjowania i pobrać ustawienia zależą od typu formantu.

Index