Komunikat okna dialogowego

Następujące komunikaty są używane do tworzenia i zarządzania okien dialogowych i formantów w oknach dialogowych.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index