Komunikat WM_PARENTNOTIFY

Formant wysyła komunikat WM_PARENTNOTIFY , zawsze, gdy użytkownik naciśnie przycisk myszy jednocześnie wskazując do formantu. Niektóre aplikacje interpretować tę wiadomość jako sygnał do przeprowadzenia działań związanych z kontrolą, takie jak wyświetlanie linii tekstu opisującego cel kontroli.

System również wysyła komunikaty WM_PARENTNOTIFY, kiedy tworzy i niszczy okna, ale nie dla formantów utworzonych z szablonu pole dialogowe. System zapobiega tych wiadomości, określając styl WS_EX_NOPARENTNOTIFY podczas tworzenia formantów. Aplikacja nie może zastąpić to domyślne zachowanie, chyba że tworzy własne formanty okna dialogowego.

Index