Korzystanie z okien dialogowych

Okna dialogowe umożliwia wyświetlanie informacji i wiersza danych wprowadzanych przez użytkownika. Aplikacja ładuje i inicjuje okno dialogowe, przetwarza dane wejściowe użytkownika i niszczy okno dialogowe, gdy użytkownik zakończy się zadanie. Proces obsługi oknach dialogowych różni się w zależności od tego, czy okno dialogowe jest modalny lub niemodalny. Modalne okno dialogowe wymaga użytkownika, aby zamknąć okno dialogowe przed uaktywnieniem innego okna aplikacji. Jednakże użytkownik może uaktywnić system windows w różnych aplikacjach. Okno dialogowe niemodalny nie wymagają natychmiastowej odpowiedzi od użytkownika. Jest on podobny do głównego okna zawierającego formanty. W poniższych sekcjach omówiono sposób użycia obu rodzajów okien dialogowych.

Index