Komunikaty sterujące pole dialogowe

Wiele formantów rozpoznaje, wstępnie wiadomości, gdy zostanie odebrany przez formanty, spowodować ich do przeprowadzenia niektórych działań. Na przykład komunikat BM_SETCHECK ustawia czeku w polu wyboru i komunikat EM_GETSEL pobiera fragment tekstu formantu, który jest obecnie zaznaczona. Komunikaty sterujące podać procedury okna dialogowego większy i bardziej elastyczne dostęp do kontroli niż standardowe funkcje, w tak te są często używane, gdy okno dialogowe wymaga złożonej interakcji z użytkownikiem.

Procedurę pole dialogowe można wysłać wiadomość do formantu przez podanie identyfikatora kontroli i za pomocą funkcji SendDlgItemMessage , która jest identyczne jak działanie funkcji SendMessage , chyba że wykorzystuje identyfikator formantu zamiast uchwyt okna do identyfikowania formantu, który ma zostać wyświetlony komunikat. Danej wiadomości mogą wymagać procedury okno dialogowe Wysyłanie parametrów z wiadomości i wiadomości mogą mieć odpowiednie wartości. Działania i wymagania każdej wiadomości kontroli zależy od celu wiadomości i kontroli, który je przetwarza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikaty sterujące zobacz formantów.

Index