O okien dialogowych

Win32 API zapewnia wiele funkcji, wiadomości i wstępnie zdefiniowanych formantów ułatwiające tworzenie i zarządzanie okien dialogowych, co ułatwia rozwój interfejs użytkownika dla aplikacji. Ten przegląd zawiera opis funkcji pole dialogowe i wiadomości oraz wyjaśniono sposób używania ich tworzenie i używanie okien dialogowych.

Win32 API oferuje wiele wstępnie zdefiniowanych czy też „wspólne,"oknach dialogowych, obsługujących poleceń, takich jak otwieranie pliku i pliku wydruku. Aplikacje, które korzystają z tych poleceń należy używać typowych okien dialogowych monitowanie dla tego samego użytkownika wprowadzania niezależnie od typu aplikacji wykonywania polecenia. Aby uzyskać więcej informacji o użyciu typowych okien dialogowych w aplikacjach zobacz Wspólna biblioteka pole dialogowe.

Index