Zniszczenie kursora

Może zniszczyć uchwyt kursora i zwolnić pamięci kursora używane przez wywołanie funkcji DestroyCursor . Jednak ta funkcja nie ma wpływu na udostępnionym kursora. Udostępnione kursor jest ważne tak długo, jak moduł, z którego został załadowany pozostanie w pamięci. Następujące funkcje uzyskania udostępnionego kursora:

Gdy kursor, który został utworzony przy użyciu funkcji CreateIconIndirect nie są już potrzebne, należy zniszczyć kursora. Funkcja DestroyIcon niszczy uchwyt kursora i zwalnia wszelkich pamięci kursora używane. Funkcja ta jest jedynie na kursory, które zostały utworzone z CreateIconIndirect.

Index