GetCursor

Funkcja GetCursor pobiera uchwyt kursor.

HCURSOR GetCursor(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojściem do kursor. W przypadku nie kursora, wartość zwracana jest wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Kursory omówienie, funkcje kursora, SetCursor

Index