Hot Spot

Kursora piksel o nazwie wrażliwym oznacza położenie na ekranie dokładnie, którego dotyczy zdarzenia myszy, takie jak kliknięcie przycisku myszy. Zazwyczaj punktu aktywnego jest punktu ogniskowego kursora. System śledzi i rozpoznaje ten punkt jako położenia kursora. Na przykład typowa aktywne są piksela końcówka kursora w kształcie strzałki i pikseli w środku kursora w kształcie krzyżyka.

Gdy wystąpi zdarzenie wejściowego myszy, zdarzenia sterownik myszy przekłada się na wiadomość myszy odpowiednie, który zawiera współrzędne punktu aktywnego. System wysyła komunikat myszy okna zawierającego punktu aktywnego lub okno, w którym jest przechwytywanie sygnału wejściowego myszy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Sygnału wejściowego myszy.

Index