Ograniczenie kursor

W poniższym przykładzie ogranicza kursor, aby oknie aplikacji i następnie przywraca kursor do jego poprzedniego okna. W przykładzie użyto funkcji GetClipCursor aby zarejestrować obszar, w którym można przenieść kursor i ClipCursor funkcji ograniczyć i przywracania kursora.

RECT rcClip;      / / Nowy obszar ClipCursor
RECT rcOldClip;    / / poprzedni obszar przeznaczony na ClipCursor
 
/ / Zarejestrować obszar, w którym można przenieść kursor. 
 
GetClipCursor(amp;rcOldClip); 
 
/ / Get wymiarów okna aplikacji. 
 
GetWindowRect (hwnd & rcClip); 
 
/ / Ograniczyć kursor do okna aplikacji. 
 
ClipCursor(&rcClip); 
 
  / / / / Procesu wprowadzania danych ogranicza się kursor. 
  / / / / Restore kursor do jego poprzedniego obszaru. 
 
ClipCursor(&rcOldClip) 

 

Ponieważ istnieje tylko jeden kursora w czasie dostępne w systemie, aplikacji, która ogranicza kursor musi przywrócić kursor przed kontroli do innego okna.

Index