Tworzenie kursor

Poniższy przykład tworzy dwa uchwyty kursora: jeden standardowy kursor Klepsydra i jeden dla niestandardowego kursora uwzględnione jako zasób w pliku zasobu definicji aplikacji.

Hinst wystąpienie HINSTANCE;      / / dojście do bieżącej instancji HCURSOR hCurs1, hCurs2;   / / kursor obsługuje / / Create standardowy kursor klepsydry. 
 
hCurs1 = LoadCursor (NULL, IDC_WAIT); 
 
/ / Tworzenie niestandardowego kursora na podstawie zasobu. 
 
hCurs2 = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(240)) 

 

Jako zasoby należy implementować niestandardowe kursory. Zamiast tworzyć kursory w czasie wykonywania, należy użyć funkcji LoadCursor, LoadCursorFromFilelub LoadImage w celu uniknięcia urządzenia zależność, uproszczenia lokalizacji i umożliwiają aplikacjom udział projektów kursora.

Poniższy przykład używa funkcji CreateCursor do utworzenia niestandardowego kursora w czasie wykonywania. Przykład znajduje się tutaj do zilustrowania, jak system interpretuje bitmasks kursora.

HINSTANCE hinst;      // handle to current instance 
HCURSOR hCurs1, hCurs2;   // cursor handles 
 
HCURSOR hCurs3;       // cursor handle 
 
// Yin cursor AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskCursor[] = 
{ 
  0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF,  // line 1 
  0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFF,  // line 2 
  0xFF, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 3 
  0xFE, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 4 
 
  0xF7, 0x01, 0xFF, 0xFF,  // line 5 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 6 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 7 
  0xE0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 8 
 
  0xC0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 9 
  0xC0, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 10 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 11 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 12 
 
  0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 13 
  0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 14 
  0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 15 
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 16 
 
  0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 17 
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 18 
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 19 
  0x80, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 20 
 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 21 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 22 
  0xC0, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 23 
  0xC0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 24 
 
  0xE0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 25 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 26 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 27 
  0xF8, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 28 
 
  0xFE, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 29 
  0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 30 
  0xFF, 0xC3, 0xFF, 0xFF,  // line 31 
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF  // line 32 
};
 
// Yin cursor XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskCursor[] = 
{ 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
  0x00, 0x03, 0xC0, 0x00,  // line 2 
  0x00, 0x3F, 0x00, 0x00,  // line 3 
  0x00, 0xFE, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
  0x0E, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 5 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 6 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 7 
  0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 8 
 
  0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 9 
  0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 10 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 11 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 12 
 
  0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 13 
  0x7F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
  0x7F, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
  0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
  0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
  0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
  0x7F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
  0x3F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 20 
 
  0x3F, 0xC7, 0xF0, 0x00,  // line 21 
  0x3F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 22 
  0x1F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 23 
  0x1F, 0x83, 0xE0, 0x00,  // line 24 
 
  0x0F, 0xC7, 0xE0, 0x00,  // line 25 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 26 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 27 
  0x01, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 28 
 
  0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 29 
  0x00, 0x3C, 0x00, 0x00,  // line 30 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00  // line 32 
};
 
// Create a custom cursor at run time. 
 
hCurs3 = CreateCursor( hinst,  // app instance 
       19,        // horizontal position of hot spot 
       2,         // vertical position of hot spot 
       32,        // cursor width 
       32,        // cursor height 
       ANDmaskCursor,   // AND bitmask 
       XORmaskCursor );  // XOR bitmask 
 

Aby utworzyć kursora, CreateCursor dotyczy następującej tabeli truth AND i XOR bitmasks.

I masek bitowych Maski XOR Wyświetlanie
0 0 Black
0 1 White
1 0 Ekran
1 1 Odwrócić ekranu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz bitmap.

Przed zamknięciem, należy użyć funkcji DestroyCursor do zniszczenia wszelkich kursory, utworzone z CreateCursor. Nie jest konieczne do zniszczenia kursory utworzonych przez inne funkcje.

Index