Kursor powielania

Funkcja CopyCursor kopiuje uchwyt kursora. Dzięki temu aplikacji lub kod biblioteki DLL, pobrać uchwytu kursora własnością innego modułu. Następnie Jeśli moduł jest zwalniane, moduł, do którego kopiowany kursor nadal będzie mógł korzystać z projektu kursora.

Aby uzyskać informacje o tym, jak dodać, usunąć lub zastąpić kursor zasobów plików wykonywalnych zobacz zasoby.

Index