Myszy i kursor

System odzwierciedla ruch myszą przez odpowiednio przenoszenie kursora na ekranie. Jak kursor będzie przesuwany nad różnymi częściami systemu Windows lub w różnych oknach, system (lub aplikacji) zmienia wygląd kursora. Na przykład gdy kursor przecina krawędź okna, system zmienia kursor na strzałkę z dwoma grotami.

Jeśli system nie ma myszy, system wyświetla i przenosi kursor tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze niektórych poleceń systemowych, takich jak te, które są używane do rozmiaru lub przenoszenia okna. Aby pozwalające użytkownikowi skorzystanie z metody wyświetlania i przenoszenie kursora, gdy mysz jest niedostępna, aplikacji można użyć funkcji kursor do symulacji ruchu myszą. Biorąc pod uwagę tę funkcję symulacji, użytkownika można użyć klawiszy strzałek do przenoszenia kursora.

Index