Kursor uwięzienie

Kursor do prostokątny obszar na ekranie można ograniczyć przy użyciu funkcji ClipCursor . Jest to przydatne w przypadku gdy użytkownik musi odpowiedzieć na pewnym zdarzeniem na ograniczonym obszarze prostokąta. Na przykład za pomocą ClipCursor , aby ograniczyć kursora z modalnym oknem dialogowym, uniemożliwia użytkownikowi interakcję z innymi oknami, do momentu zamknięcia okna dialogowego.

Funkcja GetClipCursor pobiera współrzędne ekranu prostokątny obszar, do którego kursor jest czasowo ograniczone. Gdy jest to niezbędne ograniczyć kursora, można również użyć tej funkcji do zapisania współrzędne oryginalnego obszaru, w którym można przenieść kursor. Następnie można przywrócić kursor do oryginalnego obszaru podczas porodu nowe nie jest już konieczne.

Index