ShowCursor

Funkcja ShowCursor wyświetla lub ukrywa kursor.

int ShowCursor ( BOOL  bShow / / flaga widoczności kursora);
 

Parametry

bShow
Określa, czy licznik wewnętrznego wyświetlanego się przyrostowo lub zmniejszana. BShow ma wartość PRAWDA, liczba wyświetlanych jest zwiększana o jeden. BShow ma wartość FAŁSZ, liczba wyświetlanych jest zmniejszany o jeden.

Zwraca wartości

Wartość zwracany Określa nowy licznik wyświetlania.

Uwagi

Ta funkcja ustawia licznik wewnętrznego wyświetlania, który określa, czy powinny być wyświetlane kursora. Kursor jest wyświetlane tylko wtedy, gdy liczba wyświetlanych jest większa niż lub równa 0. Jeśli mysz jest zainstalowany, hrabia początkowy ekran jest 0. Jeżeli zainstalowany jest brak myszy, liczba wyświetlanych jest –1.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Kursory omówienie, funkcje kursora, ClipCursor, GetCursorPos, SetCursor, SetCursorPos