Kursor klasy okno

Po zarejestrowaniu klasy okno, przy użyciu funkcji RegisterClass , można je przypisać kursor domyślny, znany jako Klasa kursora. Po aplikacji rejestruje klasy okna, każde okno klasy będą miały kursor określonej klasy.

Aby zastąpić kursor klasy, przetwarzać komunikat WM_SETCURSOR . Aby zastąpić kursor klasy, funkcja SetClassLong . Funkcja ta zmienia domyślne ustawienia okna dla wszystkich okien danej klasy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Klasy okien.

Index