Kursory

Kursor jest mały obraz, którego położenie na ekranie jest kontrolowana przez urządzenie wskazujące, takie jak myszy, pióra lub urządzenia wskazującego. W dalszej części niniejszego przeglądu, termin myszy odnosi się do każdego urządzenia wskazującego.

Gdy użytkownik przesunie wskaźnik myszy, systemu przenosi kursor odpowiednio. Funkcje kursor Win32 aplikacji tworzenie, ładowanie, wyświetlanie, przenieść, ograniczyć i zniszczyć kursory.