Kontrola odniesienia

Następująca sekcja lista wiadomości jest skojarzone z formantami.