WM_GETFONT

Aplikacja wysyła wiadomość WM_GETFONT formant, aby pobrać czcionki, z którym formant jest obecnie rysowanie jej tekstu.

WM_GETFONT wParam = 0; / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do Czcionka używana przez formant lub NULL, jeśli formant jest przy użyciu czcionki systemowej.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli, komunikaty sterujące, WM_SETFONT

Index