Formanty

Kontrola jest okno potomne, używanych przez aplikację w połączeniu z innym oknie wykonywać proste wejścia i wyjścia (we/wy) zadania. Formanty są najczęściej używane w oknach dialogowych, ale mogą być również używane w innych oknach. Formanty w oknach dialogowych zapewnienie użytkownikom środków tekst, wybierz opcje i skierować okno dialogowe do zakończenia jego działania. Formanty w innych oknach dostarczenia szeregu usług, takich jak wynajem użytkownika, wybierz polecenia, przeglądanie stanu i umożliwia wyświetlanie i edytowanie tekstu.

Index