Wydrukować okno dialogowe Ustawienia

Można tworzyć i wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wydruku przez ustawienie flagi PD_PRINTSETUP w wywołaniu funkcji PrintDlg . Jednakże w oknie dialogowym Ustawienia wydruku został zastąpiony przez okno dialogowe Ustawienia strony i nie powinny być wykorzystywane w nowych zastosowań.

Następujące flagi stosuje się tylko do okna dialogowego Ustawienia wydruku:

Index