Dostosowywanie typowych okien dialogowych

Można używać typowych okien dialogowych w ich standardowego formularza, lub można je dostosowywać. Z perspektywy użytkownika główną korzyść wspólne okno dialogowe jest jego spójnego wyglądu i funkcjonalności od aplikacji. Dlatego jest ważne, można dostosować wspólne okno dialogowe, tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne dla aplikacji. W przeciwnym razie spójnego wyglądu i prosty interfejs programowania zostaną utracone. Odpowiednie dostosowania pozostawić bez zmian jak najwięcej z oryginalnego kontroli możliwie. Zwiększenie rozmiaru okna dialogowego lub dodawania nowych formantów w przestrzeni już dostępne w oknie dialogowym jest odpowiednie dostosowanie. Ukrywanie oryginalnego formanty lub inaczej zmiana zamierzone funkcje oryginalnego formantów jest mniej właściwe dostosowanie.

W tej części omówiono następujące metody dostosowywania wspólne okno dialogowe:

Index