Wspólne funkcje pole dialogowe

Następujące funkcje są używane z typowych okien dialogowych.

ChooseColor
ChooseFont
CommDlgExtendedError
FindText
GetFileTitle
GetOpenFileName
GetSaveFileName
PageSetupDlg
PrintDlg
PrintDlgEx
ReplaceText

Następujące procedury haka zdefiniowanych przez aplikację są używane z typowych okien dialogowych.

CCHookProc
CFHookProc
FRHookProc
OFNHookProc
OFNHookProcOldStyle
PagePaintHook
PageSetupHook
PrintHookProc
SetupHookProc

Index