Wybór koloru

W tym temacie opisano przykładowy kod, który wyświetla okno dialogowe kolorów użytkownik może wybrać kolor. Przykładowy kod najpierw inicjuje strukturę CHOOSECOLOR , a następnie wywołuje funkcję ChooseColor , aby wyświetlić okno dialogowe. Jeśli funkcja zwraca TRUE, wskazująca, że kolor, wybranych przez użytkownika kod przykładowy używa wybranego koloru aby utworzyć nowy pędzel stałe.

W tym przykładzie użyto struktury CHOOSECOLOR zainicjować okno dialogowe następująco:

CHOOSECOLOR cm3;         / / wspólne dialogowego struktury statycznej COLORREF acrCustClr [16]; / / tablicy niestandardowe kolory HWND hwnd;           / / właściciel okna
HBRUSH hbrush;         / / Pędzel uchwyt
statyczne DWORD rgbCurrent;    / / Początkowy kolor zaznaczenia

/ / Inicjuj CHOOSECOLOR ZeroMemory (amp; cc, sizeof(CHOOSECOLOR));
CC.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
CC.hwndOwner = hwnd;
CC.lpCustColors = acrCustClr (LPDWORD);
CC.rgbResult = rgbCurrent;
DW.Flagi = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
 
Jeżeli (ChooseColor(&cc) == TRUE) {}
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index