CDM_SETDEFEXT

Wiadomość CDM_SETDEFEXT ustawia domyślne rozszerzenie nazwy pliku dla stylu Eksploratora otwarte lub zapisać jako wspólne okno dialogowe. Okno dialogowe musi być utworzony z flagą OFN_EXPLORER; w przeciwnym wypadku wiadomość nie powiedzie się.

CDM_SETDEFEXT
wParam = 0; 
fikcyjnymi = pszext (FIKCYJNYMI) (LPSTR); 
 
/ / odpowiednie makro
void CommDlg_OpenSave_SetDefExt (hdlg, pszext) 

Parametry

hdlg
Uchwyt wspólne okno dialogowe pole okna komunikatu.
pszext
Wskaźnik nowe rozszerzenie nazwy pliku. Nie może zawierać kropka (.).

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index