Czcionka okno dialogowe Inicjowanie flagi

Przed wywołaniem metody ChooseFont, członek flag struktury CHOOSEFONT należy określić CF_SCREENFONTS, CF_PRINTERFONTS lub CF_BOTH, aby wskazać, czy okno dialogowe powinny listę czcionek ekranowych i/lub w czcionek drukarki. Jeśli określisz, CF_PRINTERFONTS lub CF_BOTH, członek hDC struktury CHOOSEFONT należy określić dojście do kontekstu urządzenia dla drukarki.

Członkowskie flagi można używać do włączania lub wyłączania niektórych formantów w oknie dialogowym i umożliwia Członkowskie flagi w połączeniu z innymi członkami CHOOSEFONT kontroli początkowej wartości niektórych formantów.

    Aby wyświetlić formanty, które umożliwiają użytkownikowi wybranie przekreślenie, podkreślenie i opcje kolorów
    Do określania wartości początkowych formantów okna dialogowego Czcionka, styl czcionki, rozmiar, przekreślenia i podkreślenie
    Aby zainicjować sterowanie styl czcionki na nazwę określonego stylu
    Aby wyświetlić przycisk Zastosuj
    Aby wyświetlić przycisk Pomoc
    Aby ograniczyć czcionki wyświetla okno dialogowe
    Ograniczenia nazw kroju czcionki, style, i wskaż rozmiary, które użytkownik może określić
    Aby ograniczyć lub wyłączyć pola kombi skryptów

Index