WM_PSD_MARGINRECT

Wiadomość WM_PSD_MARGINRECT powiadamia procedura haka okno dialogoweUstawienia stronyjest okno dialogowe około, aby narysować prostokąt margines strony próbki .

WM_PSD_MARGINRECT hDC = wParam (WPARAM) (HDC);           / / obsługi lprcMargin kontekstu urządzenia = fikcyjnymi (FIKCYJNYMI) (LPRECT); / / margines prostokąt 

 

Parametry

hDC
Wartość wParam. Identyfikuje kontekstu urządzenia na stronie próbki.
lprcMargin
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do strukturę RECT zawiera współrzędne, w pikselach, prostokąta marginesu.

Zwraca wartości

Jeżeli procedura haka zwraca wartość TRUE, okno dialogowe nie narysować prostokąt margines strony próbki.

Jeżeli procedura haka zwraca FALSE, okno dialogowe rysuje prostokąt margines strony próbki.

Uwagi

Okno dialogoweUstawienia stronyzawiera obraz strony próbki, która pokazuje, jak wybór użytkownika wpływają na wygląd wydruku. Podczas wywoływania funkcji PageSetupDlg , możesz podać procedurę haka PagePaintHook , aby dostosować wygląd strony próbki. Gdy okno dialogowe ma zwrócić zawartość przykładową stronę, okno dialogowe wysyła sekwencję WM_PSD * wiadomości procedura haka .

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, PagePaintHook, PageSetupDlg, RECT, WM_PSD_PAGESETUPDLG

Index