Dostosowywanie okna dialogowego Drukuj

Można podać niestandardowy szablon w oknie dialogowym Drukuj na przykład, jeśli chcesz dołączyć dodatkowe kontrole, które są unikatowe dla aplikacji. Funkcja PrintDlg używa szablonu niestandardowego zamiast domyślnego szablonu.

    Aby zapewnić niestandardowy szablon w oknie dialogowym Drukuj
  1. Utworzyć niestandardowy szablon modyfikując domyślny szablon określony w PRNSETUP.DLG pliku. Identyfikatory kontroli, stosowanych w domyślnym szablonem okna dialogowego Drukuj są zdefiniowane w DLGS.H pliku.
  2. Użyj struktury PRINTDLG aby włączyć szablon w następujący sposób:

PrintHookProc procedura haka może przewidywać okna dialogowego Drukuj . Procedura haka może przetwarzać wiadomości wysłane do okna dialogowego. Może również wysyłać wiadomości do okna dialogowego. Jeśli niestandardowy szablon jest używane do definiowania dodatkowej kontroli, należy zapewnić procedura haka przetwarzania danych wejściowych dla formanty.

    Aby włączyć procedurę haka okna dialogowego Drukuj
  1. Ustawić flagę PD_ENABLEPRINTHOOK Członkowskich flag struktury PRINTDLG.
  2. Określ adres procedura haka członka lpfnPrintHook.

Po przetworzeniu komunikatu WM_INITDIALOG , procedury pole dialogowe wysyła wiadomość WM_INITDIALOG procedura haka. Parametr fikcyjnymi tej wiadomości jest wskaźnik do struktury PRINTDLG , używane do inicjowania okno dialogowe.

Index