CDM_SETCONTROLTEXT

Wiadomość CDM_SETCONTROLTEXT ustawia tekst kontroli określonej w stylu Eksploratora otwarte lub zapisać jako wspólne okno dialogowe. Okno dialogowe musi być utworzony z flagą OFN_EXPLORER; w przeciwnym wypadku wiadomość nie powiedzie się.

 CDM_SETCONTROLTEXT
wParam = id (WPARAM); 
fikcyjnymi = tekst (FIKCYJNYMI) (LPSTR); 
 
/ / odpowiednie makro
void CommDlg_OpenSave_SetControlText (hdlg, identyfikator tekstu.) 

Parametry

hdlg
Uchwyt wspólne okno dialogowe pole okna komunikatu.
identyfikator
Identyfikator formantu, do którego tekst jest ustawiony.
tekst
Wskaźnik ciąg zakończony zerem, określający nowy tekst w formancie.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index