Wspólne okno dialogowe pole inicjowania flagi

Inicjalizacji flagi można użyć, aby zmodyfikować zachowanie i wygląd wspólne okno dialogowe. Inicjowanie flagi są wartości, które należy ustawić w flagi członkiem Struktura służąca do tworzenia okna dialogowego. Flagi pozwala określić, które formantów w oknie dialogowym odbieranie wartości początkowe, aby wyłączyć zaznaczone formanty i zmodyfikować zakres wartości, które użytkownik może ustawić elementy sterujące. Również użyć flagi umożliwiające procedury haka i szablony niestandardowe dla okien dialogowych.

Na przykład należy ustawić wartość CF_EFFECTS w Państwa flag struktury CHOOSEFONT bezpośrednich okno dialogowe Czcionka , aby wyświetlić zestaw formantów. Te formanty umożliwiają użytkownikowi wybrać kolor czcionki logiczne jak również czy przekreślenie i podkreślenie skutków.

Inicjowanie wartości flagi są unikatowe dla poszczególnych wspólne okno dialogowe i opisano szczegółowo z struktur, które odpowiadają ich.

Index