CDN_TYPECHANGE

Wiadomości z powiadomieniem CDN_TYPECHANGE jest wysyłane przez stylu Eksploratora otwarte lub zapisaćjako wspólne okno dialogowe, gdy użytkownik wybierze nowego typu pliku w polu kombi typów plików. Procedura haka OFNHookProc otrzymuje tę wiadomość w postaci WM_NOTIFY wiadomości .

CDN_TYPECHANGE lpon = fikcyjnymi (LPOFNOTIFY) 

 

Parametry

lpon
Adres struktury OFNOTIFY.

Zawiera strukturę OFNOTIFY struktury NMHDR , którego członek Kodeksu wskazuje kod powiadomienia CDN_TYPECHANGE.

Struktura OFNOTIFY zawiera także wskaźnik do struktury OPENFILENAME których członek nFilterIndex wskazuje wskaźnika opartego na jeden filtr typu nowo wybranego pliku.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest ignorowane.

Uwagi

System wysyła to powiadomienie, tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało utworzone przy użyciu wartości OFN_EXPLORER.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENFILENAME, WM_NOTIFY

Index