Ustawienia strony, okno dialogowe

Okno dialogowe Ustawienia strony umożliwia użytkownikowi ustawić następujące atrybuty po wydrukowaniu:

Prezentowane w oknie dialogowym atrybuty są różne, w zależności od możliwości drukarki.

Tworzenie i wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia strony inicjowanie struktura PAGESETUPDLG i przekazywanie struktury funkcji PageSetupDlg.

Na następującej ilustracji pokazano typową okno dialogowe Ustawienia strony.

Jeśli użytkownik kliknie przycisk OK , PageSetupDlg zwraca wartość TRUE, po ustawieniu różnych członków w strukturze PAGESETUPDLG , aby określić użytkownika zaznaczeń. Członkowie ptPaperSize i rtMargin zawierają wartości określone przez użytkownika. Członkowie pole hDevMode i hDevNames zawierają globalnej pamięci dojść do struktury DEVMODE i DEVNAMES. . Struktury te zawierają informacje dodatkowe strony, jak również informacje o drukarce. Te informacje można użyć do przygotowania danych wyjściowych do wysłania do wybranej drukarki.

Jeśli użytkownik anuluje okna dialogowego Ustawienia strony lub wystąpi błąd, PageSetupDlg zwraca wartość FALSE. Aby ustalić przyczynę błędu, należy wywołać funkcję CommDlgExtendedError , aby pobrać wartość błędu rozszerzonego.