IPrintDialogCallback::SelectionChange

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Funkcja PrintDlgEx wywołuje metodę SelectionChange , gdy użytkownik wybierze inną drukarkę z listy zainstalowanych drukarek na stronie Ogólne arkusza właściwości drukowania .

HRESULT SelectionChange() 

Parametry

Brak.

Zwraca wartości

Zwraca wartość S_OK, aby zapobiec wykonywaniu jego domyślne akcje funkcji PrintDlgEx.

Zwraca S_FALSE umożliwiające PrintDlgEx do wykonywania jego domyślne akcje, które obejmują dostosowania elementy kopii, Sortuji Zakres wydruku.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 5.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Nieobsługiwane.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, IPrintDialogCallback, PrintDlgEx

Index