COLOROKSTRING

Okno dialogowe kolorów wysyła do procedura haka wiadomość zarejestrowanych COLOROKSTRING, gdy użytkownik wybiera kolor i klika przycisk OK . Procedura haka może przyjąć kolor i Zezwalaj na okna dialogowego zamknąć, lub Odrzuć kolor i życie okno dialogowe mogą pozostawać otwarte.

Scroll Menus On = RegisterWindowMessage(COLOROKSTRING);
wParam = 0;
lpcc = fikcyjnymi (LPCHOOSECOLOR) 

Parametry

lpcc
Wskaźnik do struktury CHOOSECOLOR . Członek rgbResult struktura ta zawiera wartość koloru RGB wybranego koloru.

Zwraca wartości

Jeśli procedura haka zwraca zero, okno dialogowe kolorów akceptuje wybrany kolor i zamyka.

Jeśli procedura haka zwraca wartość różną od zera, okno dialogowe kolorów odrzuca wybrany kolor i pozostaje otwarty.

Uwagi

Procedura haka musi określać stałej COLOROKSTRING w wywołaniu funkcji RegisterWindowMessage Aby uzyskać identyfikator dla wiadomości wysłanej przez okno dialogowe.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.
Unicode:Zdefiniowane jako wiadomości Unicode i ANSI.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, CHOOSECOLOR, RegisterWindowMessage

Index