CDM_HIDECONTROL

Wiadomość CDM_HIDECONTROL ukrywa formant określony w stylu Eksploratora otwarte lub zapisać jako wspólne okno dialogowe. Okno dialogowe musi być utworzony z flagą OFN_EXPLORER; w przeciwnym wypadku wiadomość nie powiedzie się.

CDM_HIDECONTROL
wParam = id (WPARAM); 
fikcyjnymi = 0;
 
/ / odpowiednie makro
void CommDlg_OpenSave_HideControl (hdlg, identyfikator) 

Parametry

hdlg
Uchwyt wspólne okno dialogowe pole okna komunikatu.
identyfikator
Identyfikator formantu, aby ukryć.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index